RSS fallskyddsräcke kan användas i många situationer. Till exempel på sluttande tak (upp till 60° lutning) och på platta tak. Räcket erbjuder snabb och enkel (de)montering. RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C, inget ytterligare behövs.

Hur fungerar RSS-systemet?
Strävan hänger i takrännan och stödjer mot fasaden. Systemets vikt (sträva, staket, kantbräda) är 9.4 kg per löpmeter. Vid ett fall uppstår en kraft mot staketet. Denna kraft absorberas av strävan, som stöder mot byggnadens fasad. Belastningen mot takrännan är härmed minimal.
Fördelarna med systemet är många: Mycket låg vikt, kan till och med användas vid en takkant medtakfot på upp till en meter, inga lösa delar, snabb och enkel montering/förflyttning, fasad och miljö lider ingen skada, enkel ombyggnad till större eller mindre längder, minimalt störningsmoment för eventuella hyresgäster, stapelbar för transport.