Från holländska AH Roof Safety Systems kommer det både smarta, kostnadseffektiva och enkla räcket för gavlar. Enligt europeiska direktiv är ni skyldig att skapa en säker arbetsplats, till exempel med takkantsskydd på lutande tak. Roof Shelter är ett kollektivt säkerhetssystem för att innesluta en arbetszon vid gavelfasader. Roof Shelter är ett certifierat system, som möter de senaste och strängaste kraven enligt standard EN-13374-2013.

Roof Shelter är enkelt att montera och en installationsguide finns att hämta och skriva ut här.