FOSSY


FOSSY är ett system med friktionsknop som kan användas som fallförhindrande
system eller som fallskyddssystem med glidlås. En friktionsknop är fäst på
KM-repet och kan fl yttas av användaren. Genom att luta sig bak i FOSSYsystemet
kan ett fallförhindrande system sättas upp på horisontella takytor.
Vid användning i vertikalt läge passar FOSSY som fallskyddssystem med flexibel
förankringslina. Största fördelen med systemet är dess textila design som
förhindrar att t. ex. solcellspaneler eller glasytor som ska installeras skadas av
metalldelar. Friktionsknoparna fungerar i båda riktningarna. Kräver ingen extra
falldämpare. Levereras utan karbinhakar.
Som fallförhindrande system är FOSSY endast avsett att användas av 2 personer
i taget – som fallskyddssystem med glidlås får det bara användas av en person.

TEKNISKA DATA

Standard: EN 358, EN 353-2,
Temperatur: -35 °C till 40 °C
Vikt: 0,4 / 0,7 / 1,1 kg (1 knop) och 1,9 / 2,91 / 3,75 / 5,67 kg (2 knopar)Hitta produkten nära dig!

Till återförsäljare >>
MED 1 STYRD KNOP MED 2 STYRD KNOP ART.NR.
3 m 800 095
6 m 800 096
10 m 402 196
20 m 402 197
30 m 402 198
40 m 402 199
60 m 402 069