Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som trädde i kraft 1 januari 2015.

Sanktionsavgifter vid fallrisk över 2 meter

Den 1 juli 2014 infördes sanktionsavgifter vid överträdelse av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Från och med den 1 januari 2015 trädde sanktionsavgifter i kraft för byggnads- och anläggningsarbete där fallskydd saknas enligt AFS 1999:3.

Arbete, där det finns risk för fall och fallhöjden är mer än två meter, får inte utföras utan fallskydd. Det berör alla som arbetar inom byggbranschen. I de flesta fall är det arbetsgivaren som drabbas av sanktionsavgifter, men i vissa fall även de som är Bas-P, Bas-U samt byggherren. Sanktionsavgiften är en omedelbar avgift, om inte de föreskrivna reglerna i AFS 1999:3 efterföljs.

Den som bryter mot reglerna skall betala en avgift på minst 40 000 kr, plus 721 kr/anställd som är verksam i företaget. Har ett företag 15 verksamma och bryter mot någon av reglerna så betyder det att företaget får betala en avgift på 50 094 kr. Maxavgiften är på 400 000 kr och 500 anställda.

Läs mer

Läs vårt fullständiga informationsblad om sanktionsavgifter: